Jak na rychlé rozmazání fotky


Ačkoliv je Sketch primárně vektorový editor, rozmazání fotografie nebo její části je v tomto programu záležitost na pár kliknutí. Operace je navíc nedestruktivní, takže se kdykoliv můžete vrátit ke zdrojové fotce.

Kdy použijete rozmazání?

Pokud chcete na svém webu nebo v aplikaci použít jako pozadí fotku či jiný obrázek, je lepší jej rozmazat, aby se člověk mohl soustředit na samotný obsah a nenechal se rozptylovat detaily toho, co je na pozadí.

Anebo můžete rozmazání použít ve chvíli, kdy část fotky budete chtít zakrýt a současně vyplnění barvou pro vás nepřichází v úvahu.

Rozmazané pozadí pro mobilní aplikaci

Řekněme, že chcete rozmazat fotku, která bude použita jako pozadí v mobilní aplikaci pro iPhone 7.

  1. Vyberte nástroj na tvorbu artboardů (A) a z přednastavených voleb v Inspector panelu vpravo vyberte Apple Devices a následně vyberte iPhone 7. Tím se vám vytvoří artboard s rozlišením pro tento model telefonu.

  1. Najděte si na internetu či v počítači nějakou fotku, kterou budete chtít použít na pozadí, do artboardu ji vložte (CMD+V) a napozicujte podle potřeb.

  1. Vyberte nástroj pro tvorbu obdélníků (R) a vytvořte takový, co bude kopírovat rozměry artboardu. Následně mu vypněte výplň (Fill) a roletku Gaussian Blur změňte na Background Blur.

  1. Táhlem Amount potom můžete nastavit, jak velké rozostření chcete. Oproti například Photoshopu je skvělé, že daná funkce je nedestruktivní, takže stále máte k dispozici zdrojový obrázek a hodnotu rozostření můžete libovolně kdykoliv měnit dle potřeb.

A tím jste hotovi – právě jste vytvořili své první rozmazané pozadí pro iPhone! 👏

Super na tom všem je, že rozmazání můžete aplikovat pouze na místo nebo tvar, který potřebujete – ostatně zkuste změnit rozměry vloženého obdélníku a uvidíte, že rozmazání se aplikuje pouze na místa, která jsou obdélníkem zakryta.

Tip: Pokud chcete fotce dát nádech do jedné barvy, nechejte si aktivní výplň s požadovanou barvou (Fill) a pohrejte si s režimy prolnutí (Blending).

Malá poznámka na závěr

I když rozmázání fotky se dá dosáhnout zapnutím Gaussovského rozostření (Gaussian Blur v panelu vpravo), tak to rozhodně nedoporučuji. Tento typ rozostření totiž kopíruje průběh Gaussovské křivky, což má za následek nerovnoměrný průběh rozostření, především pak v okrajích obrázku.